πολεμιστής

in π

COMPOUND: πολεμιστής , οῦ
CATEGORIZATION: N (N+V+Suf.)
MEANING: ‘warrior’
ETIMOLOGY: πόλεμος, ‘war’ / πολέμιος , α, ον ‘of war’ + verbal root στη- (> ἵστημι) ‘stand’ + suf. -ής
OCCURRENCE Il. V, 289, 571, 602; XV, 585;
CASE: nom. sg., acc. sg.
HEADEDNESS: exocentric
CLASSIFICATION: subordinate (tatpurusa), verbal governing
NOTES: