πολιοκρόταφος

in π

COMPOUND: πολιοκρόταφος, –ον
CATEGORIZATION: A [A+N+Suf]
MEANING:with grey hair on the temples, i. e. just beginning to be grey
ETYMOLOGY: noun stem πολιο– (πολιός, –ά, –όν)grey, grizzled, grisly‘ + noun stem κρόταφ- (κρόταφος, -ου)side of the forehead‘ + adj. suf. -ος, -ον
OCCURRENCE: Il. VIII, 518
CASE/GENDER/NUMBER: acc. m. pl.
HEADEDNESS: exocentric
CLASSIFICATION: attributive – bahuvrῑhi
NOTES: