πολυκλήϊς

in π

COMPOUND: πολυκλήϊς, ιδος
CATEGORIZATION: A [A+N]
MEANING:with many benches of rowers’
ETYMOLOGY: πολυ- (πολύς, πολλή, πολύ) ‘much’ + κλήϊς (κλείς)bar, bolt, rowing bench in a ship
OCCURRENCE: Il. II, 74, 175; VII, 88; VIII, 239; XIII, 742; XV, 63; XXIII, 248; Od. VIII, 161; XX, 382; XXI, 19, 311; XXIII, 324.
CASE/GENDER/NUMBER: nom. f. sg., dat. f. sg., dat. f. pl.
HEADEDNESS: exocentric
CLASSIFICATION: determinative – bahuvrῑhi
NOTES: epith. of ships