πολυήρατος

in π

COMPOUND: πολυήρατος , -ον
CATEGORIZATION: A [A+V+Suf]
MEANING: ‘much-loved, very lovely’, “γάμος”
ETYMOLOGY: πολυ- (πολύς) ‘many’ + -ήρα- (ἐράω) ‘love’ + adj. suf. -τος , -ον
OCCURRENCE: Od. XI, 275; XV, 126, 366; XIX, 404; XXIII, 354.
CASE/GENDER/NUMBER: nom. m. sg., gen. m. sg., dat. f. (target gender) sg., acc. f. (target gender) sg.
HEADEDNESS: exocentric
CLASSIFICATION: determinative – karmadhāraya
NOTES: