Πολυαιμονίδης

in π

COMPOUND: Πολυαιμονίδης, -ου
CATEGORIZATION: N [A+N+Suf+Suf]
MEANING: ‘Polyaimon’s son’
ETYMOLOGY: πολυ- (πολύς, πολλή, πολύ) ‘much’ + αἷμ-α, –ατος, blood’ + nom. suf. -ων + patronymic suf. -ιδης
OCCURRENCE: Il. VIII, 276
CASE/GENDER/NUMBER: acc. m. sg.
HEADEDNESS: exocentric
CLASSIFICATION: attributive – bahuvrῑhi
NOTES: