πολυανθής

in π

COMPOUND: πολυανθής, -ές
CATEGORIZATION: A [A+N+Suf]
MEANING: ‘much-blossoming’
ETYMOLOGY: adj. stem πολύ- (πολύς, πολλή, πολύ) ‘much, many’ + noun root ανθ- (ἄνθος) ‘blossom, flower’ + adj. suf. -ής, -ές
OCCURRENCE: Od. XIV, 353
CASE/GENDER/NUMBER: gen. f. (target gender) sg.
HEADEDNESS: exocentric
CLASSIFICATION: determinative – karmadhāraya
NOTES: