πολυβενθής

in π

COMPOUND: πολυβενθής, -ές
CATEGORIZATION: A [A+N+Suf]
MEANING: ‘very deep’
ETIMOLOGY: πολυ- (πολύς, πολλή, πολύ) ‘much’ + βένθος ( = βάθος) ‘depth’ + adj. suf. -ης, -ες
OCCURRENCE: Il. I, 432; Od. IV, 406; X, 125; XVI, 324, 352
CASE/GENDER/NUMBER: gen. m. sg.
HEADEDNESS: exocentric
CLASSIFICATION: attributive – bahuvrῑhi
NOTES: