πολυγηθής

in π

COMPOUND: πολυγηθής, -ές
CATEGORIZATION: A [A+V+Suf]
MEANING: ‘much-cheering, delightful, gladsome’
ETIMOLOGY: πολύς, πολλή, πολύ ‘much, many’ + verb root γηθ- (γηθέω) ‘to rejoice’ + adj. suf. -ής, -ές
OCCURRENCE: Il. XXI, 450
CASE/GENDER/NUMBER: nom. f. (target gender) pl.
HEADEDNESS: exocentric
CLASSIFICATION: determinative – karmadhāraya
NOTES: