πολυδαίδαλος

in π

COMPOUND: πολυδαίδαλος, -ον
CATEGORIZATION: A [A+A]
MEANING: ‘highly, richly wrought (chiefly of metal work )’ also act. ‘working with great art or skill’
ETYMOLOGY: πολυ- (πολύς, πολλή, πολύ) ‘many, much’ + δαίδαλος, -ον ‘cunningly or curiously wrought’ (cf. δαιδάλλω ‘work cunningly, embellish’)
OCCURRENCE: Il. III, 358; IV, 136; VII, 252; XI, 32, 436; XXIII, 743; XXIV, 597; Od. VI, 15; XIII, 11; XVIII, 295;  
CASE: nom. m. sg., gen. m. sg., acc. f. sg., nom. m. pl., dat. m. sg.
HEADEDNESS: exocentric 
CLASSIFICATION: determinative – karmadhāraya
NOTES: