πολυδειράς

in π

COMPOUND: πολυδειράς, -άδος
CATEGORIZATION: A [A+N]
MEANING: ‘with many ridges’
ETYMOLOGY: πολυ- (πολύς, πολλή, πολύ) + δειράς ‘ridge of a chain of hills’
OCCURRENCE: Il. I, 499; V, 754; VIII, 3
CASE/GENDER/NUMBER: gen. m. sg.
HEADEDNESS: exocentric
CLASSIFICATION: attributive – bahuvrῑhi
NOTES: