πολυηχής

in π

COMPOUND: πολυηχής, ες
CATEGORIZATION: Α [A+N+Suf]
MEANING: many-toned
ETIMOLOGY: πολυ- (πολύς, πολλή, πολύ) ‘much’ + ἠχ-ή, sound, noise’ + adj. suf. -ής, -ές
OCCURRENCE: Il. IV, 422; Od. XIX, 521
CASE/GENDER/NUMBER: dat. sg., acc. f. (target gender) sg.
HEADEDNESS: exocentric
CLASSIFICATION: attributive – bahuvrῑhi
NOTES: