πολυθαρσής

in π

COMPOUND: πολυθαρσής, -ές
CATEGORIZATION: A [A+N+Suf]
MEANING: ‘much-confident’
ETYMOLOGY: πολυ- (πολύς, πολλή, πολύ) ‘much’ + noun root θαρσεσ- (θάρσος, -εος) ‘courage’ + adj. suf. -ής, -ές
OCCURRENCE: Il. XVII, 156; XIX, 37; Od. XIII, 387
CASE/GENDER/NUMBER: acc. n. sg.
HEADEDNESS: exocentric 
CLASSIFICATION: attributive – bahuvrῑhi
NOTES: