πολυκέρδεια

in π

COMPOUND: πολυκέρδεια, -ας
CATEGORIZATION: N deriv. from πολυκερδής
MEANING: ‘great craft’
OCCURRENCE: Od. XXIII, 77; XXIV, 167.
CASE/GENDER/NUMBER: dat. f. pl.
NOTES: