πολυκαγκής

in π

COMPOUND: πολυκαγκής, -ές
CATEGORIZATION: A [A+A+Suf]
MEANING: ‘parching, very dry’
ETYMOLOGY: adj. stem πολυ- (πολύς, πολλή, πολύ) ‘much, many’ + adjectival root κάγκ- (κάγκανος) ‘dry’ + adj. suf. ής, -ές          
OCCURRENCE: Il.XI, 642.
CASE/GENDER/NUMBER: acc. f. (target gender) sg. 
HEADEDNESS: endocentric (right-headed)
CLASSIFICATION: determinative – karmadhāraya
NOTES: accent shift