Πολυκτορίδης

in π

COMPOUND: Πολυκτορίδης, -ου
CATEGORIZATION: N [A+N+Suf]
MEANING: ‘son of Polyctor’
OCCURRENCE: Od. XVIII, 299; XXII, 243
CASE/GENDER/NUMBER: nom. m. sg.
NOTES: see Πολύκτωρ