πολυμηχανίη

in π

COMPOUND: πολυμηχανίη, -ης
CATEGORIZATION: N deriv. from πολυμήχανος
MEANING: ‘resourcefulness, inventiveness’
OCCURRENCE: Od. XXIII, 321.
CASE/GENDER/NUMBER: acc. f. sg.
NOTES: