Πολυνείκης

in π

COMPOUND: Πολυνείκης, ους
CATEGORIZATION: N (A + N + Suf)
MEANING: much-wrangling
ETIMOLOGY: πολύς ‘much’ + νεῖκος ‘wrangling’ + noun suffix -ης, -ους
OCCURRENCE: Il. IV, 376
CASE: dat. sg.
HEADEDNESS: exocentric
CLASSIFICATION: determinative (karmadharaya)
NOTES: