πολυπενθής

in π

COMPOUND: πολυπενθής, –ές
CATEGORIZATION: A [A+N+Suf.]
MEANING: ‘much-mourning’
ETYMOLOGY: πολύς, πολλή, πολύ ‘much, many’ + πένθος, εος ‘grief, sorrow’ + adj. suf. -ής, -ές
OCCURRENCE: Il. IX, 563; Od. XIV, 386; XXIII, 15
CASE/GENDER/NUMBER: acc. m. sg., gen. f. (target gender) sg., voc. m. sg.
HEADEDNESS: exocentric
CLASSIFICATION: attributive – bahuvrῑhi
NOTES: