πολυπῖδαξ

in π

COMPOUND: πολυπῖδαξ, –ακος
CATEGORIZATION: A [A+N]
MEANING:with many springs, many-fountained
ETYMOLOGY: πολυ- (πολύς, πολλή, πολύ) ‘much’ + πῖδαξspring, fountain’
OCCURRENCE: Il. VIII, 47; XIV, 157, 283, 307; XV, 151; XX, 59, 218; XXIII, 117
CASE/GENDER/NUMBER:  gen. f. (target gender) sg., acc. f. (target gender) sg.
HEADEDNESS: exocentric
CLASSIFICATION: attributive – bahuvrῑhi
NOTES: