πολυφάρμακος

in π

COMPOUND: πολυφάρμακος, -ον
CATEGORIZATION: A [A+N+Suf]
MEANING: ‘knowing many drugs or charms’
ETIMOLOGY: πολυ- (πολύς, πολλή, πολύ) ‘many’ + φάρμᾰκ-ον, -ου ‘drug’ + adj. suf. -ος, -ον
OCCURRENCE: Il. XVI, 28; Od. X, 276
CASE/GENDER/NUMBER: nom. m. sg., gen. f. (target gender) sg.
HEADEDNESS: exocentric
CLASSIFICATION: attributive – bahuvrīhi
NOTES: