πολυᾱ́ρητος

in π

COMPOUND: πολυᾱ́ρητος –οv
CATEGORIZATION: A [A+A]
MEANING: ‘called upon in many prayers’
ETYMOLOGY: πολύ- (πολύς, πολλή, πολύ) ‘much’ + ᾱ́ρητος (ἀράομαι) ‘prayed’
OCCURRENCE: Od. VI 280
CASE/GENDER/NUMBER: nom. m. sg. 
HEADEDNESS: endocentric (right headed)
CLASSIFICATION: determinative – karmadhāraya
NOTES: