πολύδακρυς

in π

COMPOUND: πολύδακρυς, –υος
CATEGORIZATION: A [A+N+Suf]
MEANING:of or with many tears
ETYMOLOGY: πολύς, πολλή, πολύ ‘much, many’ + δάκρυ, τό ‘tear’ + adj. suf. -ς
OCCURRENCE: Il. VIII, 516; XVII, 544; XIX, 318; XXII, 487
CASE/GENDER/NUMBER: acc. m. sg., acc. f. (target gender) sg., gen. f. (target gender) sg., gen. m. sg.
HEADEDNESS: exocentric
CLASSIFICATION: attributive – bahuvrῑhi
NOTES: also gen. s. -ου in Il. XVII, 192