πολύκληρος

in π

COMPOUND: πολύκληρος, -ον
CATEGORIZATION: A [Adv+N+Suf]
MEANING: ‘with a large portion’
ETYMOLOGY: πολύ- (πολύς, πολλή, πολύ) – ‘much’ + noun root κληρ- (κλῆρος) ‘lot’ + adj. suf. -ος –ον
OCCURRENCE: Od. 14, 211
CASE/GENDER/NUMBER: gen. m. pl.
HEADEDNESS: exocentric
CLASSIFICATION: attributive – bahuvrῑhi
NOTES: