πολύκλητος

in π

COMPOUND: πολύκλητος, -ον
CATEGORIZATION: A [Adv+A]
MEANING: ‘called from many a land’
ETIMOLOGY: πολύ ‘much’ + κλητός, –ή, –όν ‘called out, chosen’
OCCURRENCE: Il. IV, 438; X, 420
CASE: nom. m. pl.
HEADEDNESS: exocentric
CLASSIFICATION: determinative – karmadhāraya
NOTES: