Πολύκτωρ

in π

COMPOUND: Πολύκτωρ, -ορος
CATEGORIZATION: N [A+N+Suf]
MEANING: ‘Polyctor’
ETYMOLOGY: adj. stem πολύ- (πολύς, πολλή, πολύ) ‘much, many’ + noun root/stem κτ(έρ)- (κτέρας) ‘possession’ + m. noun suf. -ωρ
OCCURRENCE: Il. XXIV, 397; Od. XVII, 207
CASE/GENDER/NUMBER: nom. m. sg.
HEADEDNESS: exocentric
CLASSIFICATION: attributive – bahuvrῑhi
NOTES: