πολύλλιστος

in π

COMPOUND: πολύλλιστος, -ον, also -η, -ον
CATEGORIZATION: A (Adv+V+Suf)
MEANING: ‘sought with many prayers’
ETIMOLOGY: πολύ ‘much, many’  + λίσ-(σομαι) ‘beg, pray’ + adj. suf. -τος, -ον
OCCURRENCE Od. V, 445
CASE: acc. n. sg.
HEADEDNESS: exocentric
CLASSIFICATION: attributive – bahuvrῑhi
NOTES: