πολύμητις

in π

COMPOUND: πολύμητις, -ιος
CATEGORIZATION: A [A+N]
MEANING: ‘of many counsels’
ETYMOLOGY: adj. stem πολυ- (πολύς, πολλή, πολύ) ‘much’ + noun μῆτις ‘wisdom, skill, craft, counsel’
OCCURRENCE Il. I, 311, 440; IV, 329, 349; X, 148, 382, 400, 423, 488, 554; XIV, 82; XIX, 154, 215; XXI, 355; XXIII, 709, 755; Od. II, 173; IV, 763; V, 214; VII, 207, 240, 302; VIII, 152, 165, 412, 463, 474, 486; IX, 1; XI, 354, 377; XIII, 311, 382, 416; XIV, 191, 390, 439; XV, 380; XVI, 202; XVII, 16, 192, 353, 453; XVIII,14, 51, 312, 337, 365; XIX, 41, 70, 106, 164, 220, 261, 335, 382, 499, 554, 582, 585; XX, 36, 168, 183, 226; XXI, 274, 404; XXII, 1, 34, 60, 105, 164, 320, 371, 390, 430, 490; XXIII, 129, 247, 263, XXIV, 302, 330, 356, 406
CASE/GENDER/NUMBER: nom. m. sg., gen. m. sg.
HEADEDNESS: exocentric
CLASSIFICATION: attributive – bahuvrῑhi
NOTES: