Πολύνηος

in π

COMPOUND: Πολύνηος, -ου
CATEGORIZATION: N [A+N+Suf]
MEANING: ‘Polynaeus’ (anthrop.), ‘having many ships’
ETYMOLOGY: adj. stem πολυ- (πολύς) ‘much’ + noun root νη- (ναῦς, νηός) ‘ship’ + m. noun suf. -ος
OCCURRENCE: Od. VIII, 114
CASE/GENDER/NUMBER: gen. m. sg.
HEADEDNESS: exocentric
CLASSIFICATION: attributive – bahuvrῑhi
NOTES: