πολύπικρος

in π

COMPOUND: πολύπικρος, -ον
CATEGORIZATION: A [Adv+A]
MEANING: ‘very keen’
ETIMOLOGY: πολύ ‘very’ + πικρός, -ά, -όν ‘pointed, sharp, keen’
OCCURRENCE: Od. XVI, 255
CASE/GENDER/NUMBER: acc. n. (target gender) pl.
HEADEDNESS: endocentric
CLASSIFICATION: determinative – karmadhāraya
NOTES: