πολύπτυχος

in π

COMPOUND: πολύπτυχος, ον
CATEGORIZATION: A [A+N+Suf]
MEANING:of or with many folds’; esp. of mountains ‘with many valleys’
ETYMOLOGY: πολύς, πολλή, πολύ ‘much’ + noun stem πτυχ- (πτύξ)folds, glens‘ + adj. suf. ος, ον
OCCURRENCE: Il. VIII, 411; XX, 5; XXI, 449; XXII, 171
CASE/GENDER/NUMBER: gen. m. sg., gen. f. (target gender) sg.
HEADEDNESS: exocentric
CLASSIFICATION: attributive – bahuvrῑhi
NOTES: