πολύρρηνος

in π

COMPOUND: πολύρρηνος, -ον
CATEGORIZATION: A [A+N+Suf]     
MEANING: ‘rich in lambs (of a person)’
ETYMOLOGY: adj. stem πολύ- (πολύς, πολλή, πολύ) ‘much, many’ + noun stem -ρρη- (ἀρήν) ‘lamb’ + adj. suf. -νος, -νον
OCCURRENCE: Il. IX, 154, 296; Od. XI, 257.     
CASE/GENDER/NUMBER: nom. m. sg., nom. m. pl.   
HEADEDNESS: exocentric 
CLASSIFICATION: attributive – bahuvrīhi
NOTES: reduplication of -ρ-