πολύτροπος

in π

COMPOUND: πολύτροπος, -ον
CATEGORIZATION: A [A+V+Suf]
MEANING: ‘much-turned, i.e. much-travelled, much-wandering
ETIMOLOGY: πολυ- (πολύς, πολλή, πολύ) ‘much’ + verbal root τροπ- (τρέπω, ) ‘turn or direct towards a thing’ + adj. suf. -ος, -ον
OCCURRENCE: Il. X, 330; Od. I, 1
CASE/GENDER/NUMBER: nom. m. sg., acc. m. sg.
HEADEDNESS: exocentric
CLASSIFICATION: determinative – karmadhāraya
NOTES: epith. of Odysseus; the noun τρόπος is not attested in Hom.