Πολύφημος

in π

COMPOUND: Πολύφημος, ου
CATEGORIZATION: N (A+V+Suf)
MEANING: ‘Polyphemus’
ETIMOLOGY: adj. stem πολυ- (πολύς, πολλή, πολύ) ‘much’+ verbal/noun root φημ- (φημί φήμη, -ης) ‘tell’ + noun suf. –ος, -ου
OCCURRENCE: Il. I, 264; Od.I, 70; IX, 403, 407, 446
CASE: nom. m. sg., acc. sg., voc. sg.
HEADEDNESS: exocentric
CLASSIFICATION: attributive- bahuvrῑhi
NOTES: