πολύφλοισβος

in π

COMPOUND: πολύφλοισβος, -ον
CATEGORIZATION: A [A+N+Suf]
MEANING: ‘loud-roaring’
ETYMOLOGY: πολυ- (πολύς,  πολλή,  πολύ) ‘much’ + noun root φλοῖσβ- (φλοῖσβος) ‘any confused roaring noise’ + adj. suf.  -ος -ον
OCCURRENCE: Il. I, 34; II, 209; VI, 347; II,  IX, 182; XIII, 798; XXIII, 59; Od. XIII, 85, 220
CASE/GENDER/NUMBER: gen. f. (target gender) sg. (πολυφλοίσβοιο)
HEADEDNESS: exocentric
CLASSIFICATION: attributive – bahuvrῑhi
NOTES: