πολύϊππος

in π

COMPOUND: πολύϊππος, -ον
CATEGORIZATION: A [A+N+Suf]
MEANING: ‘rich in horses’
ETIMOLOGY: adj. root πολυ- (πολύς, πολλή, πολύ) + noun root ιππο- (ἵππος, -ου) ‘horse’ + adj suf. –ος, -ον
OCCURRENCE: Il. XIII, 171
CASE/GENDER/NUMBER: gen. m. sg.
HEADEDNESS: exocentric
CLASSIFICATION: attributive – bahuvrῑhi
NOTES: