ποντοπόρος

in π

COMPOUND: ποντοπόρος, ον
CATEGORIZATION: A [N+V+Suf]
MEANING: ‘seafaring’
ETYMOLOGY: πόντο-ς ‘sea’ + verbal root πορ- (πείρω) ‘pierce, run through’ + adj. suf. -ος, -ον
OCCURRENCE:  Il. I, 439; II, 771; III, 46, 240, 283, 444; VII, 72, 229; XI, 277; XIII, 381, 628; XV, 704; XVI, 205; Od. XII, 69; XIII, 95, 161; XIV, 295, 339; XIV, 295; XV, 284;
CASE/GENDER/NUMBER:  nom. f. (target gender) sg., gen f. (target gender) sg., dat. f. (target gender) pl., 
HEADEDNESS: exocentric
CLASSIFICATION: subordinate (argument-V) – tatpuruṣa (V-governing)
NOTES: