Ποσειδάων

in π

COMPOUND: Ποσειδάων, -άωνος
CATEGORIZATION: N [N+N+Suf]
MEANING: ‘Lord of Earth’?
ETYMOLOGY: Ποσει- (πόσις, πόσιος ‘lord, master, husband’) + gen. Δᾆ-ς (δᾶ as Dor. for γᾶ, γῆ) ‘earth’ + noun suf. -ων, –ονος
OCCURRENCE: Il. I, 400; II, 479; VIII, 200; XI, 728; XII, 17, 34; XIII, 19, 34, 43, 65, 206, 231, 351, 434, 554, 563; XIV, 357, 384, 390; XV, 8, 41, 51, 57, 158, 205; XX, 34, 57, 63, 67, 115, 132, 149, 291, 318, 330; XXI, 472, 477; XXIII, 277, 307, XXIV, 26; Od. I, 20, 68, 73, 74, 77; III, 43, 54, 178, 333; V, 339, 366, 446; VI, 266; VIII, 322, 344, 350, 354, 565; IX, 283, 412, 526, 528; XI, 130, 252, 306, 399, 406; XIII, 159, 173, 181, 185, 341; XXIII, 234, 277; XXIV, 109.
CASE/GENDER/NUMBER: nom. m. sg., gen. sg., dat. sg., acc. sg., voc. sg.
HEADEDNESS: exocentric
CLASSIFICATION: subordinate (N-argument) – tatpuruṣa (N-governing)
NOTES: uncertain origin of the second member