πολυβότειρα

in π

COMPOUND: πολυβότειρα, -ας
CATEGORIZATION: A [Adv+V+Suf]
MEANING: ‘much- or all-nourishing’, epith. of χθών ‘earth’
ETΥMOLOGY: πολύς, πολλή, πολύ ‘much, many’ + verbal root βο- (βόσκω) ‘feed, nourish’ + adj. fem. suf. -τειρα (< cf. agent-noun suf. *-tḗr/-tōr, *-teir-ă)
OCCURRENCE: Il. III, 89, 195, 265; VIII, 73, 277; XI, 619, 770; XII, 158, 194; XIV, 272; XVI, 418; XXI, 426; XXIII, 368; Od. VIII, 378 (πουλυ-); XII, 191; XIX, 408
CASE/GENDER/NUMBER: dat. f. sg., acc. sg.
HEADEDNESS: exocentric
CLASSIFICATION: determinative – karmadhāraya
NOTES: Also attested as πουλυβότειρα with metrical lengthening