Πουλυδάμας

in π

COMPOUND: Πουλυδάμας, αντος
CATEGORIZATION: N [A+V+Suf]
MEANING: ‘Polydamas’, literally ‘overpowering much/many(people)’
ETIMOLOGY: πολύς, πολλή, πολύ ‘many, much’ + verbal root δαμ- (δαμάζω) ‘overpower’ + noun suf. -ας
OCCURRENCE: Il. XI, 57; XII, 60, 80, 88, 109,196, 210, 231; XIII, 725, 748, 751, 756, 790; XIV, 425, 449, 453, 462, 469, 470; XV, 339, 446, 453, 518, 521; XVI, 535; XVII, 600; XVIII, 249, 285, 313; XXII, 100
CASE: nom. m. sg., gen. sg., dat. sg., acc. sg., voc. sg. 
HEADEDNESS: exocentric
CLASSIFICATION: determinative –  karmadhāraya
NOTES: poet. for Πολυδάμας