πρεσβυγενής

in π

COMPOUND: πρεσβυγενής, ές   
CATEGORIZATION: A (N+V+Suf)  
MEANING: ‘first-born’
ETIMOLOGY: πρέσβυ-ς ‘old man, the elder’ + verbal root γεν- (γενέσθαι) ‘come into being, to be born’ + adj. suf. –ής, ές
OCCURRENCE: Il. XI, 249;   
CASE: nom. sg.
HEADEDNESS: exocentric  
CLASSIFICATION: determinative (karmadhāraya)  
NOTES: