προθέλυμνος

in π

COMPOUND: προθέλυμνος, ον
CATEGORIZATION: A [Adv+N+Suf]
MEANING: ‘from the foundations, from or by the roots’
ETYMOLOGY: πρό ‘in front of’ + *θελυμν- (cf. θέλυμνα, ων, τά, = ‘foundations’) + adj. suf. -ος, ον
OCCURRENCE: Il. IX, 541; X, 15
CASE/GENDER/NUMBER: acc. f. (target gender) pl., acc. n. pl.
HEADEDNESS: endocentric (right-headed)
CLASSIFICATION: determinative – karmadhāraya
NOTES: