πρωτοπαγής

in π

COMPOUND: πρωτοπαγής , -ές
CATEGORIZATION: A [A+V+Suf]
MEANING: ‘just put together, new-made’
ETYMOLOGY: adj. stem πρωτο- (πρῶτος, -η, -ον)  ‘first, before’ + verbal root παγ- (πήγνυμι) ‘stick or fix in, fit together, build’ + adj. suf. -ής, -ές
OCCURRENCE Il. V, 194; XXIV, 267
CASE/GENDER/NUMBER: acc. f. sg., nom. m. pl.
HEADEDNESS: exocentric
CLASSIFICATION: determinative – karmadhāraya
NOTES: