πρόκροσσοι

in π

COMPOUND: πρόκροσσοι, -αι, -α
CATEGORIZATION: A [P+N+Suf]
MEANING: ‘ranged in rows’
ETYMOLOGY: πρό ‘before, forth’ + noun root κροσσ- (κροσσός) ‘row’ + pl. adj. suf. -οι, -αι, -α
OCCURRENCE: Il. XIV, 35
CASE/GENDER/NUMBER: acc. f. pl.
HEADEDNESS: exocentric
CLASSIFICATION: attributive – bahuvrῑhi
NOTES: