πρόπας

in π

COMPOUND: πρόπας, -πασα, -παν
CATEGORIZATION: A [P+A]
MEANING: ‘all (day) long
ETYMOLOGY: πρό ‘before, forth’ + πᾶς, πᾶσα, πᾶν ‘all’
OCCURRENCE: Il. II, 493; Od. X, 183, 476; XII, 29
CASE/GENDER/NUMBER: acc. n. sg., acc. f. (target gender) pl. 
HEADEDNESS: exocentric
CLASSIFICATION: determinative – karmadhāraya
NOTES: