πρόφρασσα

in π

COMPOUND: πρόφρασσα, -ης
CATEGORIZATION: [P+N+Suf]
MEANING: ‘kindly, gracious, or, having forethought’
ETIMOLOGY: formed from πρόφρων on analogy of ἑκών· ἕκασσα
OCCURRENCE: Il. X, 290; Od. X, 386
CASE/GENDER/NUMBER: nom. f. sg.
HEADEDNESS: exocentric
CLASSIFICATION: determinative – karmadhāraya
NOTES: ep. fem. of πρόφρων