πυγμαχία

in π

COMPOUND: πυγμαχία, -ας
CATEGORIZATION: N [N+N]
MEANING: ‘boxing’
ETYMOLOGY: noun root πυγ- (πυγμή) ‘fist’ + μαχία, -ας ‘fight, battle’
OCCURRENCE: Il. XXIII, 653, 665
CASE/GENDER/NUMBER: gen. f. sg.
HEADEDNESS: endocentric – right-headed
CLASSIFICATION: determinative – karmadhāraya
NOTES: