πυκιμηδής

in π

COMPOUND: πυκιμηδής, -ές
CATEGORIZATION: [Adv+N+Suf]
MEANING: ‘of close or cautious mind’
ETIMOLOGY: πυκ- (πυκα, πυκνός, -ή, -όν) ‘close; of person:sagacious’ + ι + noun root μηδ(-ες, μήδεα, έων) ‘consels, plans; mostly with collater. notion of prudence’ + adj. suf. -ής, -ές
OCCURRENCE: Od. I, 438
CASE/GENDER/NUMBER: gen. f. (target gender) sg.
HEADEDNESS: exocentric
CLASSIFICATION: attibutive – bahuvrῑhi
NOTES: linking element -ι-