σκηπτοῦχος

in σ

COMPOUND: σκηπτοῦχος, -ον
CATEGORIZATION: A [N+V+Suf]
MEANING: ‘bearing a staff, a sceptre’ 
ETYMOLOGY: noun stem σκηπτο– (σκῆπτον dor. for σκῆπτρον, -ου) ‘staff, sceptre’ + verbal root εχ- (ἔχω) ‘to have’ + adj. suf. -ος, -ον 
OCCURRENCE: Il. I, 279; II, 86; XIV, 93; Od. II, 231; IV, 64; V, 9; VIII, 41, 47
CASE/GENDER/NUMBER: nom. m. sg., nom. m. pl., gen. m. pl.
HEADEDNESS: exocentric
CLASSIFICATION: subordinative (argument-V) – tatpuruṣa (V-governing)
NOTES: