συβώτης

in σ

COMPOUND: συβώτης, -ου
CATEGORIZATION: N [N+V+Suf]
MEANING: ‘swineherd’
ETYMOLOGY: root noun συ- (σῦς, συός) ‘swine’ + verbal root βω- (βόσκω) ‘feed, tend’ + noun suf. -της
OCCURRENCE: Od. XIII, 404; XIV, 7, 18, 22, 33, 55, 121, 165, 360, 420, 427, 432, 442, 449, 459, 507, 524; XV, 38, 304, 325, 351, 381, 389, 556; XVI, 12, 36, 46, 48, 135, 272, 302, 338, 457, 464; XVII, 5, 184, 219, 238, 263, 272, 311, 329, 342, 372, 374, 375, 380, 512, 579; XX, 162, 190, 191, 253; XXI, 362, 378; XXII, 103, 194, 267, 284, 359, 435, 454; XXIII, 297; XXIV, 150, 156, 359, 363.
CASE/GENDER/NUMBER: nom. m. sg., gen. sg., dat. sg., acc. sg., voc. sg.
HEADEDNESS: exocentric
CLASSIFICATION: subordinate (argument-V) – tatpuruṣa (V-governing)
NOTES: