τανυγλώχις

in τ

COMPOUND: τανυγλώχις, –ινος
CATEGORIZATION: A [V+N]
MEANING:with long point
ETYMOLOGY: verb root τάνυ- (τάνυμαι)stretch by force, pull tight‘ + γλωχίν or γλωχίς, –ῖνοςprojecting point
OCCURRENCE: Il. VIII, 297
CASE/GENDER/NUMBER: acc. m. pl.
HEADEDNESS: exocentric
CLASSIFICATION: attributive – bahuvrῑhi
NOTES: